ZA Card戶口銀行ZA熱門消費ZA Card

突發!一百萬現金等你嚟抽!💰

Kammy Lo
6-30-2022
0
突發!一百萬現金等你嚟抽!💰

由今日開始,人人都有機會成為百萬富翁!😎

只要你用 ZA Card 扣帳卡消費,即有機會參加「百萬勁抽」,每月我們將抽出一位幸運兒,獨贏一百萬現金*!從此不止「最勁抽」,更是「百萬勁抽」!🎉

你需要收集「百萬勁抽券」!🎟️ 每月會隨機抽出贏得一百萬現金的「百萬勁抽券」號碼,手持愈多「百萬勁抽券」,中獎機會愈高!

💳 用 ZA Card 消費

  1. 消費後參加最勁抽,有機會得到「百萬勁抽券」一張
  2. 打開同一部最勁抽機內所有盲盒,保證獲得「百萬勁抽券」一張

🎁 ZA Quest

完成以下其中一項指定任務,即可獲得「百萬勁抽券」🎟️
           

- 於 ZA Bank 開戶

- 成功邀請一位好友開戶 (*只限香港居民身分證開戶的客戶)

- 繳交 ZA Insure 保單保費 (*只限香港居民身分證開戶的客戶)

- 完成百萬勁抽專屬任務


如何得知中獎結果?
我們將於 2022 年 8 月 13 日及 2022 年 9  月 10 日各抽出一位幸運兒,獨贏一百萬現金!密切留意當日 ZA Bank 官方網站丶Facebook 及 Instagram 的得獎名單公布,我們亦會在 ZA Bank App 發出得獎通知給中獎的幸運兒!😊

 

人生有幾多個一百萬就看今次了!立即用 ZA Card 去消費,爭取最多獲得一百萬的機會吧!

 

* 推廣期由即日起至 2022 年 8 月 31 日 (共兩輪活動,每個曆月為一輪活動)。用戶參與最勁抽或完成指定任務後有機會獲得百萬勁抽券,ZA Bank 將於每輪活動結束後抽出其中一張百萬勁抽券,該券的擁有者將會獲得 HKD 1,000,000 現金獎賞。受條款及細則約束。

 

0