ZA熱門

【ZA Bank】ZA Bank 3 歲生日 🎂 派高達 3,333 份禮物 🎁

Kelly Wong
3-8-2023
0
【ZA Bank】ZA Bank 3 歲生日 🎂 派高達 3,333 份禮物 🎁

考考你︰ZA Bank 幾多號生日?

唔識?咁你一定冇 follow 我哋 Instagram @zappy_alfie!🤨 答案係 3 月 24 號 🎂

即刻 follow 返有著數!👇👇👇

@zappy_alfie

 


 

ZA Bank 3 歲生日

Zappy Alfie 派高達 3,333 份禮物!

 

遊戲規則︰只要係 ZA Bank 生日當日,Instagram @zappy_alfie 達到以下指定累積粉絲數量,Zappy Alfie 就會送出高達 3,333 份由 ZAIF贊助嘅 ZA Coffee Pass 咖啡券1,2!☕

越多人 follow 我哋 Instagram,越大機會中獎,快啲拉埋已經有 ZA Bank 戶口嘅朋友一齊 follow 啦!👯

除咗今次活動,我哋仲會陸續推出好多 Instagram @zappy_alfie 限定嘅驚喜,千祈唔好錯過啦!

 


 

Coffee Pass 啡常抵飲

 

買咖啡最緊要係咩?當然係要好飲同夠平!

只要透過 ZA Bank App 用 ZA Coin 或者用 ZA Coin 加港幣換咖啡券就可以一次過滿足晒你 2 個願望 👌


 

話明 ZA Bank 生日,點可能得咁少嘢玩!記得留意住我哋 Instagram @zappy_alfie 啦!😉

Follow 我啦~ Follow 我啦~

 


 

1.「ZA Bank 送高達 3,333 杯咖啡」活動期為 2023 年 3 月 1 日 至 2023 年 3 月 24 日。參加者必須已在 ZA Bank 成功開立賬戶,並於活動期至活動期完結後 3 個曆日內追蹤 Instagram @zappy_alfie 賬號。如 Instagram @zappy_alfie 於 2023 年 3 月 24 日達到指定累積粉絲數量,ZA Bank 將會於 2023 年 3 月 27 日 從當日 Instagram @zappy_alfie 賬號粉絲名單中抽取指定得獎者數量。 如此賬號累積數量不達 38,000, ZA Bank 將不會抽取任何得獎者。抽獎結果將於 2023 年 3 月 28 日於 Instagram @zappy_alfie 以限時動態形式公佈得獎者名單。各得獎者可獲得由眾安國際金融服務有限公司(「ZAIF」)贊助的 ZA Coffee Pass 星巴克HKD 25 咖啡券 1 張。活動受條款及細則約束。

2. 優惠券均有其使用條款及細則,參加者在使用前需要留意所持有券的條款及細則內容。優惠券由商戶提供,使用細則包括服務、貨品、價錢、享用時間和使用方式等等均由有關商戶提供。詳情請查看相關使用條款或向有關商戶查詢,如果參加者未能成功享用優惠券,ZA Bank 一概不會負責。

0